Když nemůžete vyrazit na workshop

Storno podmínky nad rámec všeobecných obchodních podmínek – zahraničí

Storno podmínky nad rámec Všeobecných obchodních podmínek pro workshopy a kurzy pořádané v zahraničí

1) V souvislosti s epidemií Covid-19 a nařízením vlády v ČR a místní vlády v cílové zemi bere zákazník na vědomí, že pro vstup do obou zemí může odpovědný orgán vyžadovat očkování nebo negativní test na Covid-19. V takovém případě je na zákazníkovi, aby si očkování nebo výsledky testu opatřil na své náklady, pokud trvá jeho vůle zúčastnit se kurzu. Pokud z tohoto důvodu se zákazník nechce zúčastnit kurzu, řídí se storno podmínkami uvedenými ve Všeobecných smluvních podmínkách. Pokud bude výsledek testu pozitivní a zákazník tak nebude moct vstoupit na cílové zemi, propadá 50 % zálohy za kurz pořadateli. Ze zbylé částky bude vystaven voucher na kurz dle výběru pořádaný pořadatelem v průběhu roku 2021. Zbytek bude vrácen klentovi.

2) Pokud bude zákazníkovi úředně nařízena karanténa v souvislosti s Covid-19 a konec karantény bude až po zahájení kurzu, propadá 50 % zálohy za kurz pořadateli. Ze zbylé částky bude vystaven voucher na kurz dle výběru pořádaný pořadatelem v průběhu roku 2021. Zbytek bude vrácen klientovi.  Zákazník se samozřejmě může na kurz dostavit později, ale nepřísluší mu v takovém případě žádná kompenzace.

3) Dále pokud v souvislosti s epidemií Covid-19 dojde ke zrušení kurzu ze strany pořadatele z důvodu nařízení vlády (vlád), které zakazuje nebo omezuje pořádaní takovýchto akcí, budou veškeré platby zákazníkům vráceny v plné výši. Zákazníkům však nepřísluší žádná další náhrada.